Contact

De Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring  kan je ook vinden op deze pagina.

ADRES B&B BAZ

Reigerslaan 2
9150 Kruibeke

T: +32 474 50 90 31
E: info@bnbbaz.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Onderneming: 
Mercodi BV
Reigerslaan 2
9150 Kruibeke
BTW-nummer: BE0882665653
Rekeningnummer: BE55 0014 9459 0144
De activiteit is de uitbating van een kleinschalig logies, B&B BAZ.

2.    Klant: 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan. 
Gast: een klant die een individu is en als privépersoon handelt.

3.    Overnachtingen: 
Alle soorten overnachtingen die mogelijk zijn om te reserveren. 
Dit kan zijn een overnachting met of zonder ontbijt. 

Minimum aantal nachten: kamers Haven en Riet kunnen gereserveerd worden voor 1 nacht, de vakantieappartementen Woud&Wolken en Wei en de vakantiewoning voor 12 tot 16 personen moeten voor minstens voor 2 nachten gereserveerd worden.
Maximum aantal nachten via online reservering is 7 nachten. Voor een langere periode reserveren is mogelijk via mail naar info@bnbbaz.be met in de omschrijving het aantal personen, het aantal kamers/vakantieappartementen, de gewenste periode. Een prijsofferte op maat wordt dan bezorgd.
4.    Reserveringbevestiging: 
De schriftelijke bevestiging van de reservering van de overnachtingen die de Klant plaatst bij de Onderneming.
5.    Aankomstdag:
De dag dat je incheckt in je verblijf bij B&B BAZ.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, reservering  van overnachtingen tussen de Onderneming en de Klant.
2.    De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website https://www.bnbbaz.be en als bijlage bij een offerte of factuur.
3.    De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.
4.    De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Klant plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant met de laatst gepubliceerde versie.
5.    Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.


Artikel 3 – Aanbod en prijzen

1.    Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
2.    De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
3.    Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de overnachtingen steeds in euro (€) en inclusief BTW . Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de reservering en de overnachtingen valt ten laste van de Klant. De reserveringen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de reservering.
4.    De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
5.    De Onderneming heeft het recht de prijs van de overnachtingen te verhogen. 
6.    De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.


Artikel 4 – Reservering

1.    De Onderneming maakt van elke reservering een reserveringsbevestiging met een uniek nummer dat via mail aan de Klant wordt bezorgd. Op vraag van de Klant kan de reserveringsbevestiging ook via de post verstuurd worden naar het opgegeven adres van de Klant.
2.    De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de reservering en de betaling beschouwd. Indien de reservering is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.
3.    De Klant is bij reservering akkoord met de onderstaande praktische voorwaarden. Bij overtreding van één of meerdere van onderstaande praktische voorwaarden worden de overnachtingen onmiddellijk stopgezet. Concreet moeten de Klant onmiddellijk de terreinen en gebouwen van B&B BAZ verlaten.
Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten.
Inchecken vanaf 14u tot 20u
Uitchecken vanaf 7u tot 11u
Roken binnen is niet toegelaten. Op het terras buiten kan er wel gerookt worden.
Frituurpan, fonduestel, gourmetstel of elk gelijkaardig toestel is verboden te gebruiken.
Kamer Hut is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar omwille van de trap en trapleuning met brede openingen. 
Rustig karakter, dat is een troef van onze kamers en vakantiewoningen. We vragen om dit rustige karakter te eerbiedigen en dus de kamer of vakantiewoning te gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan.


Artikel 5 – Factuur en betaling

1.    De betaling door de Klant aan de Onderneming voor de Overnachtingen geschiedt als volgt:

a. De voorwaarden die bij annulering van kracht zijn.
De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald. De speciale voorwaarden hebben bij toepassing, prioriteit boven de generieke.
Generieke voorwaarden (Individuele boeking van kamer Riet of kamer Haven of kamer Hut of vakantieappartement Wei of vakantieappartement Woud&Wolken): Minder dan 24 u voor datum: 1ste Nacht
Speciale voorwaarden (Groepen*)
Tussen 7 en 0 Dag(en): 100.00 %
Tussen 21 en 8 Dag(en): 50.00 %
Meer dan 3 weken: 25.00 EUR
(*) Groepen: Elke boeking vanaf 3 kamers en/of vakantieappartementen (Riet, Haven, Hut, Wei, Woud&Wolken)
Speciale voorwaarden voor vakantiewoning BAZ voor 12 à 16 personen
Tussen 14 en 0 Dag(en): 100.00 %
Tussen 30 en 15 Dagen: 50.00 %
Tussen 40 en 31 Dagen: 30.00 %
Meer dan 40 Dagen: 25.00 EUR
b. Voorschot en saldo bij reservering van kamer
Bij de reservering van overnachtingen in 1 of 2 kamers moet geen voorschot of waarborg betaald worden. De betaling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
-online op het moment van de reservering
-via overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam kamer+datum” tot 7 dagen voor aankomst
-cash, via payconic, met kaart op de aankomstdag van de overnachtingen

Bij de reservering van overnachtingen in 3 of meer kamers moet een voorschot van 30% betaald worden uiterlijk 7 dagen na de reserveringsdatum (tenzij men online reeds het volledige bedrag heeft betaald bij de online reservering). De betaling van het voorschot gebeurt door overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam kamers+datum”.
De betaling van het saldo van 70% van 3 of meer kamers kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
-via overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam kamer+datum” tot 7 dagen voor aankomst
-cash, via payconic, met kaart op de aankomstdag van de overnachtingen

c. Voorschot, saldo en waarborg bij reservering vakantieappartement Woud&Wolken en vakantieappartement Wei

De waarborg is 150 EUR per appartement. De betaling van de waarborg kan tot 7 dagen voor aankomstdag overgeschreven worden op de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van  de naam van het appartement en de aangevraagde periode.

Bij de reservering van overnachtingen in 1 appartement moet geen voorschot betaald worden. De betaling van het volledige bedrag kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
-online op het moment van de reservering
-via overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam appartement+datum” tot 7 dagen voor aankomst
-cash, via payconic, met kaart op de aankomstdag van de overnachtingen

Bij de reservering van overnachtingen in een vakantieappartement in combinatie met een andere kamer, een ander appartement of de vakantiewoning moet een voorschot van 30% betaald worden uiterlijk 7 dagen na de reserveringsdatum (tenzij men online reeds het volledige bedrag heeft betaald bij de online reservering). De betaling van het voorschot gebeurt door overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam appartement+datum”.
De betaling van het saldo van 70% van het vakantieappartement kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
-via overschrijving naar de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van “reserveringsnummer of naam appartement+datum” tot 7 dagen voor aankomst
-cash, via payconic, met kaart op de aankomstdag van de overnachtingen


d. Voorschot, saldo en waarborg bij reservering vakantiewoning voor 12 à 16 personen
De reservering van de vakantiewoning BAZ voor 12 à 16 personen is pas definitief nadat het voorschot van 30% is betaald op de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van de aangevraagde periode.
De waarborg van 500 EUR wordt betaald ten laatste 35 dagen voor de aanvang van het verblijf op de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van de aangevraagde periode. Na het verblijf (of na annulering) wordt de waarborg op de rekening van de Klant teruggestort mits er in de woning geen beschadigingen werden vastgesteld. De betaling van het saldo (70%) voor het verblijf zelf staat ten laatste 35 dagen voor de aanvang van het verblijf op de rekening van Mercodi bv BE55 0014 9459 0144 met vermelding van de aangevraagde periode. Indien geen volledige betaling van het verblijf en de waarborg is gebeurd 35 dagen voor de aanvang van het verblijf, dan wordt verondersteld dat de Klant de boeking heeft geannuleerd. 
Inbegrepen in de prijs: Verbruik verwarming, water en elektriciteit (tot 30 EUR per nacht voor verwarming, water en elektriciteit samen), wifi - Schoonmaak - Gebruik tuin met tuinmeubilair, speelhoek, tafeltennis, zwemvijver en sauna.- Gebruik zwemvijver tot 19u30 's avonds, verwarmd vanaf half april (juiste dag afhankelijk van buitentemperatuur) tot eind september - Verbruik verwarming sauna en zwemvijver - Tapkraan voor plat water en bruisend drinkwater in leefruimte - Gebruik kinderstoel - Gebruik van dispensers met shampoo, lotion, showergel, conditioner en handzeep - Onderhoudspakket met daarin toiletrol per persoon, afwassponsje(s), afwasmiddel, keukenhanddoek en schoteldoek (gebruik, niet mee te nemen) - Privé autostaanplaats(en) - Overdekte fietsenstalling met laadpunt voor elektrische fietsen
e. Mogelijke opties: Huur van handdoekenset (5 EUR/pers/verblijf) , badjassen en saunalakens (7 EUR/pers/verblijf) - Opgemaakt bed met katoensatijnen lakens (6 EUR/persoon/verblijf) - Babybed met deken en lakens voor kind < 3 jaar (10 EUR/verblijf) - Huur elektrische fiets volwassene (25 EUR/dag, doorgeven welke dag) - Huur niet-elektrische fiets volwassene (15 EUR/dag, doorgeven welke dag) - Ontbijtmanden: Luxe (28 EUR/pers), Classic (23 EUR/pers), Junior (10 EUR/kind<12j, doorgeven voor welke ochtend)
f. Kinderen < 3 jaar logeren gratis
2.    Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Overnachtingen en het toepasselijke BTW-tarief.
3.    Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE55 0014 9459 0144.
4.    In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

 

PRIVACY VERKLARING
 
1.    Inleiding
Mercodi BV verwerkt dagelijks informatie over personen. Mercodi BV houdt zich daarbij aan de wet. Mercodi BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Mercodi verwerkt en voor welke doeleinden.
2. Persoonsgegevens
Mercodi BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:
-naam, adres, telefoonnummer, e-mail
-in sommige gevallen ook gegevens van ID zoals rijksregisternummer en geboortedatum
-informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over de servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten)
 De informatie wordt verwerkt voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke doeleinden dat zijn. 
 3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Mercodi BV, behalve in een van de volgende omstandigheden.
Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.
Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. 
 4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt  zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.
5. Cookies
Mercodi BV maakt gebruik van cookies via de website www.bnbbaz.be. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. 
Types cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. 
Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. 
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
•    het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
•    technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
•    vanaf welke pagina je op de boekingspagina bent gekomen.
Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.
6. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.
Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
•    de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
•    u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
•    u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
•    de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
•    wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
•    wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld. 
Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.
Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@bnbbaz.be Mercodi BV zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. 
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.
Aansprakelijkheid 
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Mercodi BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.
7. Klachten 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.